Vastuvõtt

Avaldus

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

 1. Vastuvõtt Paldiski Muusikakooli toimub musikaalsuse katsete alusel.
 2. Paldiski Muusikakoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel:

 • Viiul
 • Kitarr
 • Klaver
 • Flööt
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Löökpillid

3.Musikaalsuse katse koosneb järgmistest komponentidest:

 • Vabalt valitud laul (saateta, piisab 1-2 saalmist)
 • Rütmi järelekoputamine
 • Helide järelelaulmine
 • Mäluharjutused
 • Selle eraldamist, kas klaveril mängitakse üks, kaks või kolm heli korraga.
  Võib proovida ka neid kuuldud helisid järgi laulda!

Paldiski Muusikakooli võetakse vastu uusi õpilasi 2020-2021 õppeaastaks 31.augustil.

Registreerumine katsetele kellaajaliselt 27. augustitst kell 10.00-18.00

Palume avaldus alla laadida, täita ja saata kooli  e-aadrissele:

ljudmila.maslakova@pm.edu.ee

Õppeaeg koolis on 0-7 aastat. 

Õppimine koolis on tasuline. Kohatasu on 30 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%. Õppetasu palume tasuda lääneharju vallavalitsuse arvele EE282200001120110002, selgituses õpilase nimi ja perekonnanimi. Avalduse võib täita kohapeal, või saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile: ljudmila.maslakova@pm.edu.ee

 • Muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakooli lõpetamiseks peab õppur sooritama lõpueksamid.

  (2) Õppuri lõpueksamitele lubamine ja muusikakooli lõpetamine toimub vastavalt õppenõukogu otsusele.

  (3) Muusikakooli lõpetamist tõendab muusikakooli lõputunnistus, milles kajastatakse muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos hinnetega.

 •    Muusikakooli lahkumine

Muusikakoolist lahkumiseks enne õppeaja lõppu tuleb esitada avaldus direktori nimele.