Tööplaan

PALDISKI  MUUSIKAKOOLI 2020- 2021 õ.a. II poolaasta tööplaan.

Kinnitatud õppenõukogu poolt
20.jaanuar 2021.a
  Kuupäev   Kellaaeg         Ürituse nimi   Koht   Vastutav isik
20.01 12.30 Õppenõukogu Saal L.Maslakova
13.02 14.00 Kammermuusika kontsert Saal L.Maslakova
17.02 12.00 Eesti muusika kontsert Vene kool L.Maslakova
17.02 18.00 Õpilaste ja õpetajate eesti muusika kontsert Saal V. Nöps, M. Raudkivi
19.02   Loode-Eesti regiooni löökpilli õpilaste konkurss   Rapla MK M. Haljas
22.02-28.02               KOOLI  VAHEAEG      
    Tehnilised arvestused    
08.03-13.03   2kl. etüüd vabal valikul Saal S.Maksimov
  16.00  3kl., 6kl. ( helired. + etüüd ) Saal O.Smoljakova
  17.15 4kl., 5kl. (helired.+etüüd) Saal S.Skuridina
10.03   Loode-Eesti regiooni klaveri konkurss noorem aste Keila MK S.Skuridina
12.03   Loode-Eesti regiooni klaveri konkurss vanem aste Saku MK S.Skuridina
13.03   Loode-Eesti regiooni klarneti ja saksofoni konkurss   Saue MK S.Maksimov
20.03   Loode-Eesti regiooni kitarri õpilaste konkurss   Kiili MK M.Minn
    Lastevanematele   kontserdid    
24.03 16.30. Kontsert 0,1kl. kaks pala …kõik erialad Saal M.Minn
14.04 18.00 Ansamblite kontsert (l/vanem.) Saal M.-M. Kurg
17.04   Loode-Eesti regiooni viiuli ja tšello õpilaste konkurss   Viimsi M.-M. Kurg
19.-25.04                 KOOLI  VAHEAEG      
28.04 16.30 7kl.kõik kava Saal O.Smoljakova
    Ülemineku- ja lõpueksamid    
12.05. 15.00 7kl. Solfedzo (kirjalik ja suuline) v.g. solf.kl M.Raudkivi
14.05 15.45 4kl. Solfedzo (kirjalik) v.g. solf.kl L.Maslakova
24.-29.05 14.30 0kl. eriala (kaks pala) Saal I.Maslakova
  16.00 1kl.  eriala(kaks pala) Saal S.Skuridina
  17.30 2kl.  eriala(s.v.,etüüd/pala,pala) Saal S.Maksimov
  15.00 3kl.  eriala(s.v.,etüüd/pala,pala) Saal O.Smoljakova
  16.00 4kl.  eriala(s.v.,etüüd/pala,pala) Saal S.Skuridina
  17.00 5,6kl. eriala(s.v.,etüüd/pala,pala) Saal M.-M.Kurg
22.05 11.00 7kl. lõpueksam (eriala) Saal O.Smolakova
27.05 18.00  Lõpp.-ja lõpetajate kontsert-aktus Saal L.Maslakova
01.06 16.45 l/aed„Naerulind“ kontsert MK saal M.M. Kurg
02.06 12.30 Õppenõukogu MK saal L.Maslakova
02.06 16.30 l/aed „Sipsik“ kontsert MK saal I.Maslakova
02.06.  18.00 Uute õpilaste vastuvõtukatsed Saal M.Raudkivi
09.06, kui soe 18.00             Muuseumi kontsert-piknik Muuseum M. Minn
10.-11.06   Lastevanemate koosolekud klassid õpetajad
14 .06-31.08   K O O L I   V A H E A E G