Lastevanematele

L– Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
– Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
– Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.