Erialad

 Muusikakoolis on võimalik õppida järgmisi instrumente:

  • flööt, blokkflööt
  • klassikaline kitarr
  • klaver
  • löökpillid, vibrafon
  • saksofon
  • klarnet
  • viiul

Õppida saab kolme erineva mahuga õppekava alusel:
põhiõppe õppekava-klassikaline muusikaharidus
huviõppe
õppekava- huviõppesse suunatakse õpilane avalduse alusel või õppenõukogu otsusega juhul, kui ta ei suuda täita põhiõppe õppekavas kehtestatud miinimumnõudeid, kuid on muusikaliste eeldustega ja soovib koolis edasi õppida.
vabaõppe
õppekava – anda algteadmisi muusikast ja elementaarseid pillioskusi, täiskasvanud õppijad.