Dokumendid

Õppekavad

Kooli Põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/415052014038

Kooli Arengukava https://www.riigiteataja.ee/akt/404052017019

Kooli Hoolekogu koosseis on:

1. Lauri Orgse                   -kooli pidaja esindaja

2.Pille-Riin Pärnala-Roots -kooli õpilaste esindaja

3.Irina Maslakova              –kooli õppenõukogu esindaja

4.Merike Raudkivi            – kooli õppenõukogu esindaja

5.Jelena Svintsova           -kooli lastevanemate esindaja

6. Svetlana Skuridina       – kooli õppenõukogu esindaja

7.Olesja Litnevski             -kooli lastevanemate esindaja