Dokumendid

Kooli Põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/415052014038

Kooli Arengukava https://www.riigiteataja.ee/akt/404052017019

Kooli Hoolekogu koosseis on:

1. Lauri Orgse, tel.56569649, e-post lauri.orgse@laaneharju.ee, vallavalitsuse esindaja

2.Pille-Riin Pärnala-Roots,tel.55663875, e-post pilleroots@gmail.com, lastevanemate ja õpilaskonna esindaja

3.Irina Maslakova, tel.53945521, e-post irina.rivjera@gmail.com, õpetaja

4.Merike Raudkivi, tel.55665049, e-post raudkivim@gmail.com, õpetaja

5.Natalja Uljankina, tel.53490334, e-post natusik1966@mail.ru, lastevanemate esindaja