EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERTPALDISKI MUUSIKAKOOLI SAALIS

TOIMUB KOLMAPÄEVAL,

19.VEEBRUARIL KELL 18.00.

TULE KUULAMA EESTI MUUSIKAT! OLED OODATUD!